SIA "CLARA COLORES"  kopumā un šajā interneta vietnē ir apņēmusies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

DATU AIZSARDZĪBAS ATRUNA

SIA "Clara colores" ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar veikto preču iegādi interneta vietnē uniforma.lv tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 .

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kad tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, pieprasīt informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

MĒS APKOPOJAM SEKOJOŠUS DATUS

  • Sazināties ar mums, Kontakti – e-pasts, vārds, uzvārds, tālruņa numurs.
  • Pieteikties jaunumiem – e-pasta adrese.
  • Atbilstība GDPR (Vispārīgā datu aizsardzības regula) – vārds, uzvārds vai sabiedrības nosaukums,  e-pasts,  tālruņa numurs.

CIK ILGI TIEK GLABĀTI DATI?

Mēs glabāsim personisko informāciju, klienta un biznesa informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai:
  • nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
  • sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
  • administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku.

PIEKĻŪŠANA SAVIEM DATIEM

Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personisko informāciju, ja šobrīd Jums nav aktīvu pieprasījumu.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkādai Jūsu personiskajai informācijai, kuru mēs glabājam 30 dienas no Jūsu piekļuves pieprasījuma.

Jūs jebkurā laikā varat anulēt e-pasta sūtījumu abonēšanu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi [email protected] vai izmantojot saiti, kas ir pieejama Jums sūtītajos ziņojumos.

LAI AIZSARGĀTU JŪSU PRIVĀTUMU UN DROŠĪBU, MĒS VEIKSIM ATBILSTOŠUS PASĀKUMUS, LAI PĀRBAUDĪTU JŪSU IDENTITĀTI PIRMS INFORMĀCIJAS IZSNIEGŠANAS PAR JŪSU PIEPRASĪTAJIEM PERSONISKAJIEM DATIEM.

DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes uniforma.lv īpašnieku SIA „CLARA COLORES”, vien. reģistrācijas Nr. 40103671609, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 10-14, Mārupe, LV - 2166, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas veic pasūtījumu un noformē pirkumu uniforma.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti uniforma.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod apģērbu (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, noformējot attiecīgo pasūtījuma formu  Pārdevēja mājas lapā uniforma.lv veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju -  vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, kā apstiprinājumu veiktajam pasūtījumam saņemot priekšapmaksas rēķinu uz norādīto e-pasta adresi. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz [email protected]. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot gadījumus, kad preces piegādei tiek izvēlēts kāds no kurjerpasta servisa sniedzējiem (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

4. Izpildītājs nav atbildīgs par Pasūtītāja veikto izvēli, tai skaitā par izmēra, krāsas vai modeļa izvēli.

3. Pasūtījuma cenā ir iekļauts tikai tas, kas ir norādīts preces aprakstā. Tajā netiek iekļauti cita veida pakalpojumi vai piegādes izmaksas.  Piegādes izmaksas tiek piemērotas atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam un iekļautas kopējā rēķinā.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar vietnē uniforma.lv sadaļā Piegāde noteiktajiem norādījumiem. Pircējs sūtīšanas izdevumus un Preču apmaksu veic kopā vienā maksājumā, pirms  Preču piegādes. 

4. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

Ja Pircēja veiktā pasūtījuma preces atrodas noliktavā, Pārdevējs nodod Pircēja pasūtījumu 10 dienu laikā no apmaksas saņemšanas dienas.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, izmērs, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pircējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, vai tai ir mehāniski bojājumi, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot pieteikumu uz  e-pastu [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

7.3. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

7.4. Gadījumi, kādos Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, slēdzot  šo distances līgumu?

  • ja prece ir nepārprotami bojāta;
  • ja prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta (piemēram, izstrādājums ir izgatavots pēc Pircēja individuāliem mēriem, vai veiktas individualizētas apdrukas vai izšuvumi).

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita  uz kontu no kura veikta pasūtījuma apmaksa. Naudas atgriešana notiek 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas pēc Līguma izbeigšanas, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Preces piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) nedēļas, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

10. Apmaksu par Preci Pircējs veic ar pārskaitījumu uz SIA "CLARA COLORES" konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

11. Šis Līgums ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.